Onze opdrachtgevers

Onze opdrachtgevers zijn zeer divers maar hebben ook veel gemeen met elkaar. Zij realiseren zich dat gezondheidsmanagement niet alleen draait om de medische inhoud maar ook om de manier waarop beleidsvraagstukken op dat terrein moeten worden ingevuld en de wijze waarop de borging hiervan in de organisatie plaatsvindt en gecommuniceerd wordt. Bovendien stellen zij hoge eisen aan de (medisch) adviseur. Onze opdrachtgevers vragen om organisatiesensitiviteit en zoeken een vertrouwd adviseur voor zowel werkgever als werknemer. Zij zijn zowel private organisaties uit verschillende branches als organisaties uit de sector Zorg en Overheid.