Arbeidsdeskundige

Organisatie

Voor een van onze opdrachtgevers zijn wij op zoek naar een arbeidsdeskundige. De arbeidsdeskundige werkt nauw samen met de bedrijfsarts en andere (kern)deskundigen. Hij/zij rapporteert aan de manager verzuim en re-integratie. De arbeidsdeskundige neemt deel en aan het KDO en KTO.

Verantwoordelijkheden

 • de uitvoering van opdrach­ten op arbeidsdeskundig gebied;
 • het bijhouden van de stand van de weten­schap en de algemeen erkende regels der techniek zoals vereist voor inschrijving in het register van gecertificeerde beroepsuitoefenaars;
 • het bijhouden van specifieke deskundigheid.

Bevoegdheden

 • Het in opdracht opstellen van adviezen en rapporteren over vraagstukken op arbeidsdeskundig gebied.

Taken 

 • Het verrichten van onderzoek en advies gericht op inzetbaarheid van de verzuimende medewerker;
  Opstellen van schriftelijke arbeidsdeskundige rapporten en adviezen;
 • Het voeren van individuele gesprekken met werknemers, te weten intake-, re-integratie, advies en voortgangsgesprekken;
 • Het overleggen met werkgevers en opdrachtgevers over arbeidsdeskundige adviezen en rapporten;
  Uitvoeren van functie- en werkplekonderzoeken;
 • Beoordelen passendheid van de functie op basis van aspecten belastbaarheid en belasting;
 • Advisering over inzet subsidies en toepassing regelingen.

Omschrijving
De functie van arbeidsdeskundige behelst het doen van arbeidsdeskundig onderzoek bij werknemers vallend onder de wet verbetering poortwachter en arbeidsdeskundig advies inzake cliënten vallend onder participatiewet en ziektewet.

De werknemer/client krijgt een concreet advies gericht op de route naar werk, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de motivatie, eigen regie en verantwoordelijkheid van de werknemer.
De arbeidsdeskundige maakt, aanvullend op het vastgestelde werkvermogen, een analyse van de positie van de werknemer ten opzichte van de arbeidsmarkt en past waar nodig interventies toe die de afstand verkleinen of opheffen.

Voor een optimale arbeidsinpassing kan de arbeidsdeskundige de werknemer en werkgever adviseren over, aanpassing van taken, functie of werkplek, specifieke begeleiding van de werknemer, voorzieningen en financiële tegemoetkomingen bij een lagere dan normale arbeidsprestatie.

Opleidingsniveau
De arbeidsdeskundige beschikt over een opleiding op HBO niveau aangevuld met de beroepsopleiding arbeidsdeskundige. Ingeschreven in het register SRA.